Para solicitude de praza, matrícula e secretaría

IES Sánchez Cantón

Avd Raiña Victoria, s/n

36001 Pontevedra

Tel.986 866 505

ies.sanchez.canton@edu.xunta.gal

 

Directora: Rocío Vieites

 

Secretaria: Ana Martínez

Para asuntos académicos

IES Sánchez Cantón Extensión CGTD

Rúa Fernando Olmedo, s/n

36002 Pontevedra

Tel. 986 857 758

 

cgtd.ies.sanchez.canton@edu.xunta.es

 

Xefe de estudos: Telmo Silva

 

Xefe de estudos extensión CGTD: Antonio Rey

 

Titores de fútbol: Tomás Montoya e Antonio Villamor

 

Titor de balonmán: Emilio Pintos

 

Localización IES Sánchez Cantón e CGTD