Técnico deportivo en fútbol N1

Currículo

Publicado no DOG o 26 de setembro de 2003.

 

currículo de TD en fútbol N1 e N2

Inscrición nas probas de acceso e solicitude de plaza no IES Sánchez Cantón para o curso 19-20

Información e presentación de solicitudes na secretaría do IES, dende o 10 de xuño ata o 10 de xullo de 2019.

Matrícula

Farase a matrícula no curso na secretaría do IES, dende o 13 ata o 17 de setembro de 2019.  

Calendario do curso 19-20

  • Actividade lectiva, dende o 18 de setembro de 2019 ata o 17 de decembro de 2019.
  • Comunicación dos resultados da avaliación (convocatoria ordinaria),  18 de decembro de 2019. 
  • Periodo para presentación de reclamacións; 19 e 20 de decembro de 2019.
  • Comunicación resoluciones das reclamaciones; 20 de decembro de 2019. 
  • Prácticas, dende o 8 de xaneiro de 2020 ata o 20 de marzo de 2020.
  • Probas extraordinarias, 8-9 de xaneiro de 2020.
  • Comunicación dos resultados da avaliación (convocatoria extraordinaria), 10 de xaneiro de 2020.
  • Periodo para presentación de reclamacións; 10 e 13 de xaneiro de 2019.
  • Comunicación resoluciones das reclamaciones; 13 de xaneiro de 2019. 
  • Matrícula para TD Fútbol N2: 8-9 de xaneiro de 2020 (ordinaria), 10-14 de xaneiro de 2020 (extraordinaria).

Horario semanal TD fútbol N1 curso 2019-20

De luns a venres, 28 periodos lectivos de 50 minutos entre as 8 e 14:30 h. Horarios de grupos pendentes da súa elaboración.

 

Convocatoria ordinaria e calendario de probas na convocatoria extraordinaria (xaneiro 2020)

O proceso de avaliación durante a convocatoria ordinaria será continuo, polo que todas as probas de avaliación previstas para cada módulo faranse segundo a planificación prevista polo profesor/a e durante o horario lectivo do curso.

 

A proba xeral para cada módulo en convocatoria extraordinaria farase durante o periodo do 8-9 de xaneiro de 2020.

Novas

Calendario matrícula EEDD 19-20.pdf
Documento Adobe Acrobat 222.7 KB

Webs