Técnico Deportivo de fútbol N2

Currículo

Publicado no DOG o 26 de setembro de 2003.

 

currículo de TD en fútbol N1 e N2.

Requisitos de acceso

a) Para acceder ó curso completo:

 

 • Certificado N1 de fútbol.

 

 • Comprobante do pago de taxas.

 

b) Para acceder ó bloque común de N2 de fútbol:

 

 • Certificado académico que acredite avaliación positiva en módulos do bloque común e bloque específico de N1.

 

 • Ter feita a matrícula no módulo de prácticas de fútbol N1.

 

 • Comprobante do pago de taxas.

Matrícula curso 19-20

Para os/as alumnos/as de TD fútbol N1 con todos os módulos superados en convocatoria ordinaria: na secretaría do IES, 8  e  9 de xaneiro de 2020.

 

Para os/as alumnos/as de TD fútbol N1 con módulos superados en convocatoria extraordinaria (xaneiro 2020): na secretaría do IES, 10-14 de xaneiro de 2020.

Calendario do curso 19-20

 • Presentación e 1º día de clase, no aula de fútbol do IES ext CGTD o 10 de xaneiro de 2020 ás 9:30 h.
 • Actividade lectiva, dende 10 de xaneiro ata o 20 de marzo de 2020 (Bloque común N2) e dende o 23 de marzo ata 19 de xuño de 2020 (bloque específico e bloque complementario).
 • Periodo para presentación de reclamacións; 23-24 de xuño de 2020.
 • Probas extraordinarias, 1-3 de setembro de 2020 (bloque común, específico e complementario).
 • Periodo para presentación de reclamacións; 4 e 7 de setembro de 2020.
 • Matrícula para prácticas N2: 10-11 de setembro de 2020, na secretaría do IES.
 • Prácticas, dende o 11 de setembro ata o 16 de decembro de 2020.

Horario semanal TD fútbol N2: módulos do bloque común (curso 19-20)

Dende 10 de xaneiro ata o 20 de marzo de 2020, impartiranse soamente os módulos do bloque común.

Horario semanal TD fútbol N2: módulos de bloque específico y bloque complementario (curso 19-20)

Dende o 23 de marzo ata 19 de xuño, impartiranse soamente módulos de bloque específico e complementario:

Grupo A; .

 

Grupo B

Convocatoria ordinaria e calendario das probas de convocatoria extraordinaria (setembro 2020)

O proceso de avaliación durante a convocatoria ordinaria será continuo, polo que as probas de avaliación previstas para cada módulo faranse segundo a planificación prevista polo profesor/a e durante o horario lectivo do curso.

 

A proba xeral para cada módulo en convocatoria extraordinaria farase durante o periodo do 1-3 de setembro de 2019 e segundo seguinte calendario:

 

Novas

Calendario matrícula EEDD 19-20.pdf
Documento Adobe Acrobat 222.7 KB

Webs