Técnico Deportivo de balonmán N2

Currículo

Publicado no DOG do 13 de marzo de 2009.

 

currículo de TD en balonmán

Requisitos de acceso

a) Para acceder ó curso completo:

 

 • Certificado N1 de balonmán.

 

 • Comprobante do pago de taxas.

 

b) Para acceder ó bloque común de N2 de balonmán:

 

 • Certificado académico que acredite avaliación positiva en módulos do bloque común e bloque específico de N1.

 

 • Ter feita a matrícula no módulo de prácticas de balonmán N1.

 

Matrícula no curso 18-19

Para os/as alumnos/as de TD balonmán N1 con todos os módulos superados en convocatoria ordinaria: na secretaría do IES, 8  e  9 de xaneiro de 2019.

 

Para os/as alumnos/as de TD balonmán N1 con módulos superados en convocatoria extraordinaria (xaneiro 2019): na secretaría do IES, 14 de xaneiro de 2019.

Calendario do curso 18-19

 •  1º día de clase, no aula de fútbol do IES ext CGTD o 10 de xaneiro de 2019 ás 9:30 h.
 • Actividade lectiva, dende 10 de xaneiro ata o 22 de marzo de 2019 (Bloque común N2) e dende o 25 de marzo ata 21 de xuño de 2019 (bloque específico e bloque complementario).
 • Periodo para presentación de reclamacións; 24-25 de xuño de 2019.
 • Probas extraordinarias, 2, 3 e 4 de setembro de 2019 (bloque común, específico e complementario).
 • Periodo para presentación de reclamacións; 5 e 6 de setembro de 2019.
 • Matrícula para prácticas N2: 11-12 de setembro de 2019, na secretaría do IES.
 • Prácticas, dende o 11 de setembro ata o 14 de decembro de 2019.

Titor do curso

Profesor Emilio Pintos Soto: emiliopintossoto@yahoo.es

Horario semanal TD Balonmán N2: módulos do bloque común (curso 16-17)

Dende 11 de xaneiro ata o 22 de marzo de 2019 , impartiranse soamente módulos do bloque común:

Horarios Grupo B Fútbol e Balonmán N2 xa
Documento Adobe Acrobat 44.8 KB

Horario semanal TD Balonmán N2: módulos do bloque específico e bloque complementario (curso 16-17)

Convocatoria ordinaria e calendario das probas de convocatoria extraordinaria (setembro 2019)

O proceso de avaliación durante a convocatoria ordinaria será continuo, polo que as probas de avaliación previstas para cada módulo faranse segundo a planificación prevista polo profesor/a e durante o horario lectivo do curso.

 

A proba xeral para cada módulo en convocatoria extraordinaria farase durante o periodo do 2, 3 e 4 de setembro de 2019 e segundo seguinte calendario:

 

Convocatoria extraordinaria 17-18.pdf
Documento Adobe Acrobat 50.1 KB

Novas

Calendario matrícula EEDD 19-20.pdf
Documento Adobe Acrobat 222.7 KB

Webs